In gesprek met lokale politici

In gesprek met lokale politici 1080 1080 Stichting Groen!
Op 16 maart 2022 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op 9 maart organiseren we met de school en de politieke partijen een interactief debat. Dit event heeft als doel om jongeren tussen de 12 en 18 jaar te betrekken bij de politieke keuzes die in hun gemeente gemaakt worden. Ook al mag je nog niet stemmen, een mening heb je wel! En de gemeente is er ook voor jou, dus laat je horen.
Dit is de kans voor jou om met de mensen uit de gemeente (raadskanditaten) op een leuke manier in gesprek te gaan.
De middag richt zich op de Duurzame Toekomst van de gemeente Stichtse Vecht: Welke plannen zijn er over verkeer, wonen, natuur en energie in de gemeente waar de jij woont? Wat vind je belangrijk? Je hoort veel over duurzaamheid in het nieuws, social media, dan gaat het over bijvoorbeeld overstromingen, hittegolven, CO2 en schoolstakingen. Het belang van duurzame keuzes is voor jou als jongere het grootst – jij zult er nog het langst mee te maken krijgen. Super dat de gemeenteraadskanditaten willen horen wat jij belangrijk vindt of waar jij vragen over hebt.
 
Wat gaan we doen op 9 maart?
 
Welkom
We vliegen erin

Jullie als leerlingen schrijven je vraag aan de kandidaten op een A4 en gooien dit als vliegtuigje de vloer op. Kandidaten pakken willekeurig een vel en beantwoorden de vraag. In 3 rondes leren we de kandidaten zowel persoonlijk kennen als hun politieke plannen.
Ren je rot
Actie in de zaal! Iedereen komt de vloer op en na een aantal warming-up stellingen duiken we de inhoud in. De stelling verschijnt op het scherm, en je moét kiezen. Bijvoorbeeld: ‘om plek te maken voor energie-opwekking mag je hier en daar bomen, planten en de lokale dieren weghalen’. De moderator zoekt de beide kanten op.
Vat vol dromen
Voor de start en in de pauze vragen we de leerlingen een droom voor een duurzame toekomst op te schrijven. Deze doen ze in het ‘vat vol dromen’. De kandidaten pakken willekeurig een brief, en reageren erop of ze deze droom kunnen helpen waarmaken, of waar hun toekomstdroom verschilt.
Wrap-up
De kandidaten geven aan de groep leerlingen in 1 min terug wat ze die middag hebben geleerd en wat ze is opgevallen. Elke kandidaat krijgt een applaus van de jongeren. De winnaar is diegene met het hardste applaus. Die krijgt ‘de stem’ van de jongeren, in de vorm van een ludieke prijs.
 
Praktische informatie
We bieden 30 leerlingen, uit alle jaarlagen van de middelbare school, de kans om onderdeel te zijn van dit event. De uitnodiging gaat ook naar de kandidaten van de 11 partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen Stichtse Vecht.
Tijd: 14:30-16:00 met halverwege een break met duurzame snack en drankje
Datum: 9 maart
Locatie: Niftarlake college in Maarssen
Aanmelden: Per e-mail info@stichting-groen.nl, vermeld je naam en school.