Interactief jongerendebat
Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Woensdag 9 maart,  Niftarlake in Maarssen. Was een succes.

Doelstelling

Op 16 maart 2022 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. In aanloop daarnaartoe organiseren we met de school en de politieke partijen een interactief debat. Dit event heeft als doel om jongeren tussen de 12 en 18 jaar te betrekken bij de politieke keuzes die in hun gemeente gemaakt worden. Dat doen we op een energieke, interactieve manier waarbij we de raadskandidaten verleiden zich te mengen onder de jongeren en met elkaar in gesprek te gaan.

De middag richt zich op de Duurzame Toekomst van de gemeente: Welke plannen zijn er over verkeer, wonen, natuur en energie in de gemeente waar de jongeren wonen? Welke vragen spelen bij de jongeren zelf? Bij jongeren leeft het vraagstuk duurzaamheid in toenemende mate, gevoed door nieuws over overstromingen, hittegolven, COP26 en schoolstakingen. Ook is er in toenemende mate op social media, in podcasts en boeken, films en documentaires aandacht voor. Het belang van duurzame keuzes is voor deze groep het grootst – zij zullen er nog het langste mee te maken krijgen. Hoog tijd dus om de jonge generatie op een speelse, luchtige manier te betrekken in het politieke debat!

jongerendebat

Programma

 1. Welkom
  Energieke opening om aan te kondigen hoe het programma eruit ziet en iedereen te activeren om mee te doen!
 2. We vliegen erin
  De leerlingen schrijven hun vraag aan de kandidaten op een A4 en gooien dit als vliegtuigje de vloer op. Kandidaten pakken willekeurig een vel en beantwoorden de vraag. In 3 rondes leren we de kandidaten zowel persoonlijk kennen als hun politieke plannen.
 3. ren je rot
  Actie in de zaal! Iedereen komt de vloer op en na een aantal warming-up stellingen duiken we de inhoud in. De stelling verschijnt op het scherm, en je moét kiezen. Bijvoorbeeld: ‘om plek te maken voor energie-opwekking mag je hier en daar bomen, planten en de lokale dieren weghalen’. De moderator zoekt de beide kanten op.
 4. Vat vol dromen
  Voor de start en in de pauze vragen we de leerlingen een droom voor een duurzame toekomst op te schrijven. Deze doen ze in het ‘vat vol dromen’. De kandidaten pakken willekeurig een brief, en reageren erop of ze deze droom kunnen helpen waarmaken, of waar hun toekomstdroom verschilt.
 5. Wrap-up
  De kandidaten geven aan de groep leerlingen in 1 min terug wat ze die avond hebben geleerd en wat ze is opgevallen. Elke kandidaat krijgt een applaus van de jongeren. De winnaar is diegene met het hardste applaus. Die krijgt ‘de stem’ van de jongeren, in de vorm van een ludieke prijs.

Praktische informatie

We bieden 30 leerlingen, uit alle jaarlagen van de middelbare school, de kans om onderdeel te zijn van dit event. De uitnodiging gaat evenzo naar de kandidaten van de 11 partijen die meedingen naar zetels in de gemeenteraad van Stichtse Vecht.

De middag wordt gemodereerd door een ‘host’ die de avond opent en afsluit, en tijdens het programma zorgt voor energie, doorvraagt en iedereen activeert.

Tijd: 14:30-16:00 met halverwege een break met duurzame snack en drink
Datum: 9 maart
Locatie: Niftarlake college in Maarssen
Aanmelden: Per e-mail, o.v.v. naam en school.