Jongeren missen daadkracht bij politiek

Er werd ook gelachen worden

Jongeren missen daadkracht bij politiek

Jongeren missen daadkracht bij politiek 1920 1080 Stichting Groen!
Op woensdag 9 maart vond het jongerendebat over duurzaamheid, in opdracht van de gemeente Stichtse Vecht plaats op het Niftarlake College in Maarssen. Maar liefst 10 politici gingen in debat met jongeren van verschillende scholen en debatclubs. En dat de jongeren kunnen debatteren hebben ze geweten. Kritische vragen, scherpe opmerkingen en échte meningen typeerden de jongvolwassenen. Het debat werd opgezet door Stichting Groen! Een organisatie die zich inzet om jongeren in Utrecht te betrekken bij duurzaamheid in hun gemeente. Met activiteiten voor en door jongeren. In de eerste ronde mochten de leerlingen een vraag opschrijven en deze in de vorm van een vliegtuigje de aula ingooien. Om erin te komen werd als eerste een persoonlijke vraag gesteld, zoals “Waar haalt u uw inspiratie vandaan?” Daarna volgden politieke vragen zoals “Wat is de belangrijkste verandering die u door wilt voeren?” Na het gooien met vliegtuigjes werd het tijd om het debat nog interactiever te maken. Zowel de jongeren als de politici gingen de vloer op. Host Frank Goethals van Studio Tegenwind, presenteerde stellingen, waarna  ieder voor zich bepaalde of hij vóór of tegen was. Op de vloer was een dikke streep getrokken die beide kampen in tweeën deelde. Zo werd goed zichtbaar in hoeverre de groep het met elkaar eens was. Dit leidde tot pittige discussies in deze ‘politieke arena’ in de aula van het Niftarlake. Eén van de stellingen was bijvoorbeeld: “Moet duurzaamheid een verplicht vak worden op school?” Dit verdeelde de groep meteen in twee kampen. Sommigen vonden dat er al genoeg aandacht voor duurzaamheid was op school en dat er al genoeg huiswerk was. Anderen vonden dat er juist te weinig wordt gedaan aan duurzaamheid. Zeker nu dit zo’n actueel onderwerp is. Al discussiërend kwam de groep erop uit om duurzaamheid wel op te nemen, maar dan als keuzevak. Afsluitend aan het debat kregen de politici een minuut de tijd om een pitch te geven. Wat was hen opgevallen? Wat hadden ze geleerd en wat namen ze mee? Aan de hand van applaus lieten de jongeren hun waardering weten voor iedere politicus. Duidelijk werd in ieder geval dat de scholieren nieuwe inspiratie gaven aan de politici. De politici toonden zich onder de indruk van de goede ‘debating skills’ van de jeugd. Diverse politici deden de belofte om het geluid van jongeren mee te nemen en ook hen te vertegenwoordigen de komende vier jaar. Enkelen gingen nog verder, door de jongeren op te roepen om naar het gemeentehuis of naar een raadsvergadering te komen. Wat leerde het debat? Dat duurzaamheid een belangrijk thema is voor jongeren. Jongeren voelen de urgentie van het klimaat, vaak meer dan de lokale politiek laat zien. Jongeren willen dat de politiek aan de slag gaat. De tijd van praten is voorbij. Daden willen ze zien. En visie. De partijen die deze boodschap serieus nemen krijgen een hard applaus. Stichtse Vecht kan de wereldproblemen niet oplossen, maar moet – ook als kleine gemeente – niet weglopen om lokaal haar steentje bij te dragen. Jongeren willen hun aandeel pakken in de klimaattransitie, maar ze voelen zich alleen staan tegenover politieke partijen die hier nu voor weglopen. Enkele jongeren ‘eisten’ zelf wat spreektijd op op na afloop van het debat. Wil je zien wat hun boodschap is? Ga naar: instagram.com/groen_sv.